Sviatok sv. Nikolaja

Naše občianske združenie finančne prispelo chrámu sv. Nikolaja Čudotvorca v Dubinej (Ukrajina).  Finančné prostriedky boli použité na darčeky pre deti pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja.

VEREJNÁ ZBIERKA - Deťom Donbassu

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky Deťom Donbassu.

Výťažok verejnej zbierky 2000 EUR bol 10.2.2020 prevedený na účet Svjatogorskej lavre, ktorá sa stará o utečenov a ich deti z Donbassu.

Humanitárna pomoc Donbassu

Od roku 2014 v Svätogorskej lavre sa monastier plne stará o utečencov z Donbassu, ktorých je momentálne 250, z toho 50 detí. Sú to ľudia, ktorí sa kvôli vojne ocitli bez ubytovania, blízkych a prostriedkov na život.